Godrej Agrovet Chicken Factory ( Hoskuta Banglore)

Address: Balraj Sahni Marg Juhu Beach Juhu Beach, Mumbai, Maharashtra 400049